söndag 16 september 2012

Ny hemsida

Nu har vi flyttat hemsidan till www.hellvifiber.se och på köpet bytt layout. Spana även in den stiliga logotypen! Den skarpögde ser direkt att det är en fiberkabel i tvärsnitt där trafiken just nu råkar bilda ett H. Från den gamla sidan är det ordnat så att ni flyttas till den nya automatiskt efter 5 sekunder.

torsdag 16 augusti 2012

Bli medlem i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Gå med i föreningen för att stödja arbetet och för att få rösträtt på föreningens stämmor!

Stadgarna finns att läsa här

Gör så här för att bli medlem:

  1. betala 300 kr till bankgiro 408-1733 (200 kr är insats, och 100 kr årsavgift), skriv namn och fastighetsbeteckning som meddelande på betalningen
  2. skicka ett e-postmeddelande med ämne medlemsskap till hellvifiber@gmail.com innehållande:
    • namn
    • fastighetsbeteckning
    • Kontaktadress (vanlig post)
    • e-postadress

Endast en person per fastighet kan bli medlem.


söndag 5 augusti 2012

Informationsblad

Vi har sammanställt ett informationsblad med aktuell information för fiberanslutning i Hellvi. Se dokumentet här.

söndag 22 juli 2012

Ekonomisk förening på gång

I onsdags hölls ett konstituerande möte för att skapa en ekonomisk förening för Hellvi Fiber. Detta är ett viktigt steg för att kunna ta arbetet vidare från intresseförfrågningar till genomförande. Klartecken från bolagsverket väntas inom någon vecka.

Stormötet i Hidebrottet

Mötet i Hidebrottet blev ganska välbesökt med 51 åhörare och många frågor besvarades. Trots några mörka moln på himmelen klarade vi oss undan regnstänk. Anne Ståhl Mousa och Lennart Persson berättade om hur man gjort i andra socknar och de lärdomar som då dragits och vi kan dra nytta av.

Läget i Hellvi diskuterades också och det framgick att vi ligger bra till när det gäller uppskattat pris per ansluten fastighet, redan med de som nu är intresserade. Samtidigt är det fortfarande många fastigheter som inte svarat, och det går att få ner priset en hel del ifall vi blir fler anslutna.

Grädden på moset var att det fanns kandidater till posterna ordförande och kassör bland publiken.